LADA & ANDERS! zet zich samen met inwoners in voor een leefbare gemeente.

In Hollands Kroon staan welzijn en welbevinden van de inwoners voorop. Inwoners hebben daarin een belangrijke en actieve rol. Wonen in de vele kernen van Hollands Kroon moet aantrekkelijk blijven. Kernbeheer speelt hier een belangrijke rol in. Inwoners moeten in samenspraak met het gemeentebestuur hun eigen kernenbeleid opstellen.

De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om alle 22 kernen vitaal te houden moeten bestaande voorzieningen open blijven. Belangrijk is dat er ook in de kleine kernen gebouwd kan worden waarbij aandacht is voor betaalbare woningen. Initiatieven vanuit de inwoners zullen wij steunen.

In het grootschalige agrarische landschap van Hollands Kroon staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurbeleving ondersteunt de leefbaarheid en recreatieve waarden van ons gebied. LADA & ANDERS! wil waar mogelijk ontwikkeling van nieuwe natuur en een gemeentelijk groenbeheer dat herstel van biodiversiteit tot doel heeft. Een evolutie naar natuur inclusieve landbouw draagt bij aan het herstel van een bio divers landschap.