Ingezonden stuk benoeming griffier

2022-03-30.
NHD: Ingezonden stuk benoeming griffier.
In de vergadering van 29 maart stond de benoeming van een nieuwe griffier op de agenda voor de Raad van Hollands Kroon.
Eén dag vóór de installatie van de nieuwe Raad besloot de aftredende Raad over de benoeming van de functionaris die in de komende periode de Raad moet ondersteunen en adviseren.
Zonder op de kwaliteiten van de voorgedragen persoon in te gaan, zijn bij deze gang van zaken zeker vraagtekens te plaatsen.
Was het bij voorbeeld niet netjes geweest de nieuwe Raad op 30 maart over de benoeming van zijn griffier te laten besluiten ?
Was dit besluit niet een poging van de aftredende Raad om over zijn graf heen te regeren ?
Was dit besluit wel als behoorlijk te kwalificeren ?
Arjen Voogt
(bron: https://www.pp-anders.nl)