Reactie LADA & ANDERS! op coalitieprogramma

Hieronder de reactie van de LADA & ANDERS! op het coalitieprogramma

Samen bouwen aan vertrouwen

Tekst uitgesproken door onze fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering van 30-06-2022

Voorzitter,

Een behoorlijk uitgebreid coalitieakkoord.

Op sommige onderdelen onbegrijpelijke tekst, niet altijd even helder en richtinggevend. Dat het
vertrouwen in de politiek in het geheel, maar vooral ook het vertrouwen in de gemeente Hollands
Kroon onvoldoende is, dat is bekend. Dat daar dus wat te verbeteren valt, lag in de lijn der
verwachting. Maar dat juist een partij die hier de afgelopen vier jaar deelgenoot van was, hierop
afgestraft is bij de verkiezingen, nu dat vertrouwen moet gaan herstellen, is opmerkelijk
In het coalitieakkoord, komen een aantal plannen aan bod om dit vertrouwen tussen inwoner en
gemeente een impuls te geven zoals:
– Verbeterde communicatie, gesprekken met inwoners, samenwerken met de dorpen en een andere
bestuurscultuur, om er een aantal te benoemen.

We gaan met elkaar in gesprek, luisteren naar elkaars wensen en ideeën, en bedenken gezamenlijke
oplossingen. Of te wel het “Polderen” wordt uit de kast gehaald. Met deze werkwijze is op zich niks
mis mee. Sterker nog wij omarmen deze aanpak, en vinden dit een verbetering, ten opzichte van de
afgelopen vier jaar.

De andere plannen die in dit coalitieakkoord staan, hadden volgens ons op hoofdlijnen vastgesteld
kunnen worden, want dat biedt dan ook ruimte om mee te participeren.
Kritische en onzekere onderwerpen in dit document, zitten hem in Bouwen, Arbeidsmigranten en
Landschap.

Bouwen

Het coalitieakkoord, borduurt voort op de bouwplannen van minister Hugo de Jonge, minimaal 30 %
sociaal. In ieder geval meer dan de vorige gemeenteraadsperiode, waar niet meer dan 25% sociaal
gebouwd mocht worden. Maar of er ook echt de komende jaren flink sociaal gebouwd gaat worden is
ongewis. Sterker er worden in het coalitieakkoord eisen aan nieuwe bouwplannen gesteld, waardoor
sociaal bouwen überhaupt onmogelijk lijkt. Kosten voor voorzieningen, openbare ruimte en infra
worden doorberekend. En we zien woningbouw als mede kostendrager voor landschapsontwikkeling.

Arbeidsmigranten

Hoewel de coalitie constateert, dat de draagkracht tegen haar grenzen aanloopt m.b.t. het
accommoderen van arbeidsmigranten, missen wij wel het initiatief om een grens te trekken of
duidelijke kaders te stellen. Het blijft bij een analyse en mooie woorden, zo van we constateren dit wel,
maar we gaan niets doen om dit evenwicht te herstellen.

Verrommeling van het landschap

Ook voor wat betreft de pas op de plaats voor nieuwe datacentra en glastuinbouw, moeten we nog
maar zien of het bezinnen leidt tot aanpassen van allerlei bouwinitiatieven. Deze adempauze zal het
verrommelen en verder aantasten van het open polderlandschap waarschijnlijk niet keren. En mogelijk
ook nog eens ruimte bieden aan initiatieven voor zonneparken en windmolens. Immers, het een kan
niet zonder het ander. Al is het alleen al dat naast alle energieverbruikt er ook nog een “groen imago”
bij geleverd krijgt.

Ofwel onze conclusie: Business as usual!

Weg goede landbouwgrond, weg open landschap, weg groene energie en dus weg vertrouwen
inwoners. Voor wat de andere duurzaamheidsambities, een dik compliment. Want dat was vier jaar
geleden wel anders.