Verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp

De LADA & ANDERS! fractie heeft onderstaande vragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp aan het college gesteld.

Geachte leden van het college,

Donderdag 3 november is er veel schade aangericht aan de muur van de historische sluis die de
Oosterweg en de Dorpsstraat verbindt.

Vrijdag 4 november kwam er een grote vrachtwagencombinatie
vast te zitten op de sluis omdat de draai om rechtsaf de Dorpsstraat op te rijden niet gemaakt kon
worden.

 

Dit komt regelmatig voor met als gevolg dat er schade ontstaat aan de sluismuren en de stenen
paaltjes die de bocht markeren. Ook het vastlopen van vrachtwagens is geen uitzondering wat tevens
voor onveilige situaties zorgt.
Het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de
Oosterweg het dorp wil inrijden. Op smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoet
komend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor
gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant.
Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.
1. Bent u bekend met deze problemen?
2. Zo ja, wordt er aan een oplossing gewerkt?
3. Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen?

In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het vrachtverkeer op verantwoorde
wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rijden vanaf de N242
wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden.
Wij zijn benieuw naar uw visie in deze en vernemen die graag.

Met vriendelijke groet,
Henk van Gameren