Wie zijn wij?

LADA en ANDERS ! zijn lokale partijen die elk een eigen achtergrond en geschiedenis hebben.

LADA nam in 2010 voor het eerst deel aan de verkiezing van de Raad van Niedorp. Met een programma waarin de herindeling en de democratische vernieuwing tot inzet van de verkiezingen was gemaakt, werden met ruim 41 % van de stemmen 6 zetels behaald. Desondanks werd in Niedorp een coalitie van CDA, PvdA en VVD gevormd.

ANDERS ! werd in 2018 als naam gekozen door Progressief Wieringermeer (PW), een partij waarin van oorsprong leden van D’66 en GroenLinks vanaf 1978 in de Raad van Wieringermeer samenwerkten. Na de herindeling in 2012 werd PW door de deelname van landelijke partijen waarvan de leden tot 2012 in PW samenwerkten, gedwongen tot een bezinning op zijn bestaansrecht. Gekozen werd voor een profiel waarin vanuit een lange termijn visie het algemeen belang van de burger en zijn leefomgeving een centrale plaats kregen.

Stem lokaal

LADA & ANDERS !                 

VOOR  EEN  BETER  HOLLANDS  KROON